Hyr truck

Under de senaste fyra fem åren har det skett en tydlig omsvängning när det gäller företagens inställning till truckar. Tidigare dominerade köp och ägande, i dag satsar majoriteten av företagen på hyra och frihet från ansvar för truckarna. Är det här en tillfällig trend, en modenyck? Knappast.

0411-108 20

Varför hyra truck

Det finns så många påtagliga fördelar, både ekonomiska och praktiska med att välja någon form av hyresavtal istället för köp. Och i grunden handlar det mycket om en attitydförändring. Ett företag som tillverkar golvbrunnar ska naturligtvis ägna all sin tid och energi åt golvbrunnar; åt sin kärnverksamhet. Ett företag som haft truckar; som kärnverksamhet i 30 år kan givetvis sköta truckarna både mer rationellt och mer ekonomiskt än golvbrunnsföretaget själv.Synar man i detalj ett företags skäl att välja en hyrtruck istället för köp så finns det en rad varianter:

^

Vi har inte pengar i kassan just nu.

^

Vi har behov av en truck bara för en kort tid.

^

Vi vill inte äga, inte befatta oss med truckar överhuvudtaget.

^

Vi vill veta exakt hur mycket truckarna kostar per månad.

^

Vi vill sänka den totala truckkostnaden.

^

Vi vill frigöra kapital.

Korttidshyra

För många företag uppstår spontana truckbehov under kortare tid.

Det kan gälla en tillfällig topp i produktionen eller ett uppdrag på annan ort än där man är etablerad. Det här behovet löser du smidigast genom att korttidshyra en för uppdraget lämplig truck. Du betalar en fast hyra per arbetsdag och i den summan ingår service, eventuella reparationer med mera. Allt ingår förutom förare och bränsle/el. När uppdraget är slutfört hämtar vi trucken. Det är lika enkelt och odramatiskt som att hyra en röjsåg en helg. Frigör kapital genom att hyra. När du hyr dina truckar har du skaffat dig ett stort mått av flexibilitet. Kanske får du en förändring i ditt företags verksamhet efter ett eller två år. Du behöver en annan typ av truck. Då byter vi ut den mot en som passar dina nya förutsättningar, och det gör vi utan att du drabbas av några problem eller gör en dålig affär. Du kan också använda de truckar du i dag äger till att frigöra kapital för andra ändamål. Vi kan köpa dina truckar, ta fullständigt ansvar för dem och se till att du hyr dem till en fast månadskostnad.
Vi har också med framgång köpt företags äldre truckflottor och ersatt dem med nya Mitsubishitruckar. Det har resulterat i sänkta truckkostnader och betydande vinster för förarna i form av bättre ergonomi och miljö. Helt enkelt ökad trivsel och effektivitet.

Hyr-Köp truck

Situationen där ett företag är tvunget att ha en truck men där man är osäker på företagets framtid blir allt vanligare. Horisonten kanske inte är längre bort än sex månader men behovet av en truck finns i dag. Det kan vara så enkelt som att en person köpt en lastbil för att köra gods och fått kontrakt med ett företag under 12 månader. För att klara det måste han ha en truck på flaket för att lasta och lossa med.

Vad händer efter ett år? Har den här enmansföretagaren lyckats skaffa fler kunder, och får han fortsatt förtroende från sin första kund? I det här läget säger många: Hyra en truck, nej då är pengarna bortkastade. Då har jag ingenting kvar när hyrestiden gått ut.

Då säger vi: Hyr-köp din truck. Är din affärsidé sund och du är beredd att hyra den på ett år till en fast månadskostnad så kan du sedan köpa loss den om du ser att verksamheten bär. Alternativt lämna tillbaka den. Köper du trucken av oss efter ett år får du tillgodogöra dig en betydande del av de pengar du lagt ner på hyra. Du kan se det som en rabatt på köpeskillingen.

Värt att veta: Alla hyreskostnader, oavsett hyresform, är 100% avdragsgilla i företaget.

Leasing av truck

Vi utgår från att du har ett verkligt behov av en truck men saknar för tillfället pengar i kassan. Kanske har du nyligen investerat i en ny produktionsmaskin eller i ett varulager. I det läget kan du vända dig till din bank och be om ett lån till den nya trucken. Visst, det går bra säger banken. Men då måste vi ta en inteckning i ditt företag som säkerhet för trucken. Det är däremot mindre bra. En företagsinteckning innebär att banken har ett ekonomiskt inflytande i ditt företag. Det är som att få in en delägare i verksamheten. Den här kopplingen till banken slipper du om du väljer att ta din nya truck på leasing. För leasingbolaget är nämligen själva föremålet, trucken, säkerheten. Och någon annan säkerhet krävs inte, förutom att leasingbolaget försäkrar sig om att ditt företag har en sund ekonomi.

Leasing är helt enkelt ett sätt att finansiera ett truckköp där du betalar en fast månadsavgift (under förutsättning att räntan ligger still)under en viss period, vanligen tre eller fem år. Efter den perioden köper du loss trucken från leasingbolaget för en i förväg fastställt restvärde. Restvärdet är vanligen 10-20 procent av nypriset.

Månadskostnadens storlek är beroende av leasingperiodens längd och restvärdets storlek. Vidare ska nämnas att du som leasingtagare står för samtliga truckkostnader som service, reparationer med mera.

Rental

Rental, när du vill slippa ta ansvar för din truck. Du vet att du behöver en eller flera truckar. Du har behov av vissa funktioner, och du vill absolut inte äga någon truck. Du vill koncentrera dina krafter på ditt företags kärnverksamhet. Samtidigt som du vill slippa tänka på service, reparationer med mera så är du också intresserad av att ha fullständig kontroll över dina truckkostnader. Det här är de väsentligaste förutsättningarna för att du ska välja rental som hyresform. Rental är hyra på längre sikt, oftast 3-5 år. Och för att vi som truckföretag ska kunna ge dig en offert behöver vi veta vilket eller vilka funktionsbehov du har och hur många timmar trucken eller truckarna ska rulla per år, ungefär. Därefter förser vi dig med det truckbehov du har och lämnar en fast hyreskostnad per månad; en månadskostnad som inkluderar service, reparationer, försäkring med mera. Det enda du behöver tillsätta är förare och bränsle/el. När hyresperioden är över väljer du att fortsätta att hyra truckarna eller ber oss ersätta dem med nya i ett nytt rentalavtal.

Sammanfattningsvis ger dig rental en rad fördelar:

^

Du betalar enbart för den tid du utnyttjar en truck – istället för att ta av eget kapital och binda i en köptruck.

^

Du får en fast månadskostnad som gör det enkelt att budgetera dina truckkostnader.

^

Du är flexibel – du kan byta en truck om dina behov ändras